Odpowiedzi

2010-02-17T19:22:27+01:00
Wasal-oddający się pod opiekę seniora , w zamian za lenno wasal zobowiązywał się służyć wiernie seniorowi radą i pomocą orężną.
senior-możny przyjmujący obowiązek opieki nad wasalem w zamian za jego podporządkowanie się.
lenno-ziemia wraz z poddanymi nadawana w średniowieczu przez seniora wasalowi, pod warunkiem wykonywania pewnych powinności na rzecz nadającego
inwestytura-w średniowieczu ceremonia nadania lenna (ziemi, urzędu) wasalowi przez seniora.