Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T19:19:19+01:00
A) 96xy
b) -2ab
c)1/12 x3y
d)5m4n2
e) 2a3b3
f) 0,9a4b3c
21 4 21
2010-02-17T19:26:25+01:00
A . ) 8x oraz 12y = xy8*12= xy96= 96xy
b . ) a oraz -2b= ab*(-2)=-2ab
c . ) ¼x² oraz ⅓xy= x²xy ¼*⅓= x³ ¹/₁₂= 1/12 x3y
d . ) -mn² oraz -5m³=mm³n² *-5=m⁴n² * (-5)= 5m⁴n²
e . )5a²b oraz 0,4ab²= a a²b b² 5 * 0,4= a³b³2
f . )9baca oraz 0,1baba= aaaabbbc9 * 0,1= a⁴b³c 0,9
23 4 23
2010-02-17T19:37:10+01:00
A)8x*12y= 96xy
b) a*(-2b)=-2ab
c)¼x²*⅓xy= 1/12 x3y
d)-mn²*-5m³=5m4n2
e)aa²bb²5 *0,4= a³b³2
f) 9baca* 0,1baba= aaaabbbc9 * 0,1= 0,9a⁴b³c
17 4 17