Odpowiedzi

2009-10-14T12:09:05+02:00
Pius X
Wyróżniał się jako doskonały kaznodzieja. Budził podziw wiernych pobożnością i gorliwością. Opiekował się ubogimi. Zajmował się szczególnie katechizacją dzieci, śpiewem liturgicznym i biednymi.

KS. Jerzy Popiełuszko
Uczestniczył we wszystkim, co było radością czy smutkiem hutników. Organizowal liczne działania charytatywne. Wspomagał ludzi prześladowanych i skrzywdzonych. Uczestniczył w procesach tych, którzy byli aresztowani za przeciwstawianie się prawu stanu wojennego.

Kard. Stefan Wyszyński

Jan Paweł II

1 5 1