Na oświetlonej części jednej z planet Układu Słonecznego temperatura wynosi około 700 K, a na części nieoświetlonej spada do 100K. Oblicz, ile wynosi różnica temperatur między częścią oświetloną i nieoświetloną tej planety w skali bezwzglądnej i w skali Celcjusza.

1

Odpowiedzi

2010-02-17T19:24:30+01:00
700 K = (700-273)= 427 stopni Celsjusza
100 K = (100-273) = -173 stopni Celsjusza

(delta) t = 427 stopni Celsjusza - (-173) stopnie Celsjusza = 427 stopni Celsjusza + 173 stopnie Celsjusza = 600 stopni Celsjusza
( delta) T = 700 K-100K = 600 K