Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T19:58:55+01:00
1.aZot
2.syntezA
3.N
4.sIarka
5.krzEm
6.Chlor
7.dZiuraozonowa
8.wYmiana
9.deStylacja
10.krZepniecie
11.Ciecz
12.fotosynteZa
13.rEagenty
14.efektcieplarniaNy
15.Izotopy
16.Alkohole
X
17.Produkt
18.kOrozja
19.Weglowodory
20.chemIaorganiczna
21.alkEny
22.kaTioda
23.pRażenie
24.reakcjacharakterystycZna
25.kAlcyt1.W powietrzu - 78 %
2.substrat + substrat = produkt
3.Symbol chemiczny azotu
4.Jest niemetalem. Niezbedna do zycia. Wchodzi w skład dwóch aminokwasów
5.Symbol chemiczny tego pierwiastka to Si
6.Symbol chemiczny tego pierwiastka Cl
7.zjawisko spadku stężenia ozonu w stratosferze atmosfery ziemskiej
8.substrat + substrat = produkt + produkt
9.rozdzielanie ciekłej mieszaniny związków chemicznych przez odparowanie
10.Zamienianie sie cieczy w lod
11.Cialo stale, gaz i..
12.proces syntezy związków organicznych z dwutlenku węgla i wody przebiegający dzięki wykorzystaniu energii świetlnej
13.Substancje biorace udzial w reakcji
14.Inaczej efekt szklarniany
15.Odmiany tego samego pierwiastka rozniace sie iloscia neutrnow w jadrze
16.Pochodne weglowodorow w ktorych jeden atom wodoru lub kilka zastapiony jest grupa hydroksylowa
17.Substancja otrzymana w wyniku reakcji
18.zachodzi pod wpływem chemicznej i elektrochemicznej reakcji materiału z otaczającym środowiskiem
19.Podzielone sa na alkany, alkeny, i alkiny
20.Opiera sie na zwiazkach pochodzenia organicznego, czyli takich ktore w swoim skladzie maja wegiel.
21.Wzor ogolny ich to CnH2n
22.elektroda, z której do układu dostaje się ładunek ujemny
23.Inaczej ogrzewanie
24.Reakcja w wyniku ktorej mozemy wyroznic dany zwiazek lub grupe zwiazkow
25.minerał z gromady węglanów. Bardzo rozpowszechniony minerał skałotwórczy

7 4 7