1.Zapisz w jak najprostszej postaci
a)9-6x ÷3 - 21-14x ÷ 7
2.oblicz srednią arytmetyczną liczb 2k-3, 2k+1 i 2k+5
3.Zapisz w jak najprostszej postaci
a)2x(x-5)-3(x²-2x) + (x-2)x
b)a(a+b+c)-b(a-b+c)-c(a-b-c
c)x(x²+2x+1)-(-4x³+8x²-6)÷2
4.Oblicz wartosci liczbowe wyrarzen
a)3(x²-2x+3)-2(x²-5x-1) dla x=2
b)a(2ab+b)-b(a-2ab+a²) dla a=0,1 i b=-10

2

Odpowiedzi

2010-02-17T19:30:27+01:00
1. -12-4x
3. -6x
a2+ab+ac-ab+b2-bc-ca+bc+c2=a2+b2+c2
x3+2x2+x+2x3-4x2+3=3x3-2x2+x+3
4. 23
20,9

2010-02-17T19:32:13+01:00
1. 9-2x-21-2x=-12-4x=4(-3-x)
2.
(2k-3+2k+1+2k+5):3=(6k+3):3=2k+1
3.
2x(x-5)-3(x²-2x) + (x-2)x=2x²-10-3x²+6x+x²-2x=4x-10=2(x-5)
a(a+b+c)-b(a-b+c)-c(a-b-c)=a²+ab+ac-ab+b²-bc-ac+bc+c²=a²+b²+c²
x(x²+2x+1)-(-4x³+8x²-6)÷2=x³+2x²+x-(-2x³+4x²-3)=x³+2x²+x+2x³-4x²+3=3x³-2x²+x+3
4.
3(x²-2x+3)-2(x²-5x-1)=3(4-4+3)-2(4-10-1)=9+14=23