Zad.1. uzupełnij
a) strata 6 i strata 7 to ............................... -6+(-7)=
b)strata 60 i strata 30 to .................................. -60+(-30)
c)strata 21 i strata 19 to ................................. ......+......=...
d) strata 70 i zysk 80 to ................................. -70+80=
e)zysk 10 i strat 12 to ................................ 10+(-12)=
f)strata 17 i zysk 15 to .............................. .....+......=
g)zysk 65 i strata 110 to ............................ .....+.....=
h)strata 3,5 i zysk 7,5 to ............................ ...+.....=
zad.2
pan wielicki i pan karwowski trzymają pieniądze w banku , który dopuszcza debet.
pan wielicki możliwy debet o 500zł
+200
-350
-100
+250
+150
pan karwowski możliwy debet do 700 zł
-810
-100
+250
+110
-330
-100
zad.6 uzupełnij
-16+ ....=32
16+....=-16
16+ ....=-32
b)
-2,5+....=-10
-2,5+.....= 10
2,5+.....-2,5
C)
-⅓+ .....=0
⅓+....=-1
-⅓+....=⅓

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T20:01:10+01:00
Zad.1. uzupełnij
a)-6+(-7)=-13
b)-60+(-30)=-90
c)-21+(-19)=-40
d)-70+80=10
e)10+(-12)=-2
f)-17+15=-2
g)65+(-110)=-45
h)-3,5+7,5=4

zad.2
pan Wielicki
200-350-100+250+150=150zł (150zł w banku)

pan Karwowski
-810-100+250+110-330-100=-980 (980zł debetu w banku)

zad.6
-16+48=32
16+(-32)=-16
16+(-48)=-32
b)
-2,5+(-7,5)=-10
-2,5+12,5=10
2,5+(-5)=-2,5
C)
-⅓+⅓=0
⅓+(-1⅓)=-1
-⅓+⅔=⅓
6 3 6