Odpowiedzi

2010-02-18T04:32:23+01:00
W otwartej rurze 1. harmoniczna (czyli dźwięk podstawowy) powstanie w taki sposób, że maksimum drgania wypadnie w środku rury, a na brzegach będą węzły, czyli wewnątrz rury będzie jedynie połowa długości fali λ
Jeśli pominiemy zjawiska występujące na krawędziach rury, które zależą m.in. od średnicy rury, to długość rury określi wzór:
L = λ/2
Ale także λ=vT, gdzie v=340m/s prędkość dźwięku, T=okres drgania
T=1/f, więc ostatecznie:
L = vT/2=v/(2f)=340/(2*660) [m/s*s=m] = 25,76 cm

Wzmocnienia rezonansowe nastąpią również przy krótszych rurach o długościach będących ilorazem L przez liczbę całkowitą - będą wtedy rezonować wyższe harmoniczne.
3 3 3
2010-02-18T09:08:38+01:00
Witaj
dane: fo=660Hz, v=330m/s, dł.fali oznaczam przez l
szukane: d

W obustronnie otwartej rurze fala stojąca o drganiu podstawowym /lo,fo/ ma
na końcach strzałki a w środku węzeł czyli na długości rury mieszczą się
2 ćwiartki [lo/4] fali czyli 1 połówka [lo/2] fali czyli
d = 0,5lo........ale lo = v*To = v*/fo
d = 0,5*v/fo = 0,5*330m/s /660Hz = 0,25m = 25cm
Rezonansowe wzmocnienie dźwięku nastąpi przy długości rury 25cm.

..............pozdrawiam
4 4 4