Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T19:34:20+01:00
1. Przebieg wydarzeń rewolucyjnych

– 6/7 listopada 1917 r. wybucha rewolucja, bolszewicy zdobywają Pałac Zimowy (siedzibę rządu);
– powstaje nowy rząd – Rada Komisarzy Ludowych z Leninem na czele;
– nowy rząd wydaje dwa pierwsze dekrety:

• o pokoju – pokój winien być zawarty bez „aneksji i kontrybucji” – powinien nastąpić powrót do granic z końca lipca 1914 r.,

• o ziemi – znosi prywatną własność ziemi i wprowadza zakaz pracy najemnej na roli, można posiadać tylko tyle ziemi, ile jest się w stanie uprawiać pracą własną i własnej rodziny;

– 3 marca 1918 r. władza radziecka zawiera pokój z państwami centralnymi.

2. Wojna domowa

– 3 marca 1918 r. Rosja zawiera traktat w Brześciu z państwami centralnymi, oddając im zachodnią część imperium carów;
– już 9 marca w Murmańsku lądują oddziały angielskie, później także we Władywostoku i Archangielsku interweniują jednostki państw Ententy (Japonii, USA i Anglii);
– bunt Korpusu Czechosłowackiego w maju 1918 r. rozpoczyna wojnę domową w Rosji pomiędzy „białymi” (przeważnie byli oficerowie armii carskiej) a „czerwonymi” (bolszewicy);
– największe sukcesy biali generałowie odnoszą w połowie 1919 r.:

• Anton Denikin – opanowuje Zakaukazie, część Ukrainy i Powołża,

• Aleksander Kołczak – opanowuje całe terytorium za Uralem,

• Mikołaj Judenicz – działa na terenie Łotwy, jego wojska zagrażają Piotrogradowi;
– do początku 1920 r. bolszewicy pokonują wyżej wymienionych „białych” generałów;
– ostatnia interwencja gen. Wrangla ma miejsce na Krymie – wiosna - jesień 1920 r.

Przyczyny sukcesów „czerwonych”:

– obie strony są jednakowo okrutne wobec ludności, jednak bolszewicy zapowiadają jakieś zmiany, nadzieję na przyszłość, natomiast „biali” proponują powrót do dawnych, znienawidzonych czasów.

3. III Międzynarodówka (Komintern)

Powstaje na zjeździe w Moskwie trwającym w dniach 2–6 marca 1919 r., istnieje do maja 1943 r. Jej głównym zadaniem jest eksport rewolucji bolszewickiej oraz koordynacja działań i wspieranie partii komunistycznych w innych krajach.

Uwaga! – wszystkie daty podaję według kalendarza gregoriańskiego, a w tamtych czasach obowiązywał w Rosji kalendarz juliański – stąd nazwa: rewolucja październikowa, choć według kalendarza gregoriańskiego wybuchła ona w listopadzie. Zmiana rachuby czasu nastąpiła w lutym 1918 r.