1. wyjasnij, dlaczego włokna żrówek wykonuje się z wolgramu
2.ustal , która lub które z wymienionych wielkosci fizycznych pozostają stałe podczas zmiany stanu skupienia ciała : objetość , temperatura , masa
3. Ustal zakres temperatur , które mozna mierzyc termometrem rteciowym , tzn. zakres temperatur , w których rtęć jest w stanie ciekłym
4. Odczytaj w jaki mstanie skupienia jest
ołów w temperaturze 400 stopni celsjusza ( temperatura topnienia 327 )
rtęć w temperaturze -20 stopni celsjusza i 250 stopni celsjusza ( tem. wżenia 357 )
alkohol metylowy -90 stopni celsjusza ( tem. topnienia -98 stopn icelsjusza )

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T08:44:31+01:00
Zad.1
Włókna żarówek wykonuje się z wolframu ,ponieważ wolfram jest odporny na wysokie temperatury i należy do materiałów o wysokiej temperaturze topnienia.
zad.2
masa i temperatura.

zad.3
zakres temperatur od -39*C do +357*C

* oznacza stopnie C

zad.4
ołów 400*C -stan ciekły
rtęć 20*C - stan ciekły
rtęć 250*C - stan ciekły
alkohol metylowy 90*C - stan ciekły
1 5 1