Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T19:43:57+01:00
ROMANIZACJA- rozpowszechnianie kultury rzymskiej i języka łacińskiego na podbitych przez Rzymian terenach. Proces ten wywarł dominujący wpływ na kształt Cywilizacji Zachodu. Romanizacja odgrywała istotną rolę w życiu każdego mieszkańca, gdyż identyfikacja z państwem rzymskim mogła ułatwić karierę oraz samo życie. Rzymianie nigdy nie narzucali swej kultury siłą, zawsze był to akt dobrowolny. Za pewne za wyjątki można tu uznać prześladowania chrześcijan i żydów.

HELLENIZACJA- uleganie wpływom kultury, języka i filozofii starożytnej Grecji; także przejmowanie przez ludność niegrecką świata starożytnego języka i kultury greckiej.
1 1 1