Ocen wartość logiczną poniższych zdań, określ najpierw wartość logiczną zdań prostych.


a)
Jan Kochanowski napisał "Treny" i Adam Mickiewicz napisał "Pana Tadeusza

b)
(1+2)² = 1²+2² ∧ 3-2 = (2-3)²


c)
Każdy trójkąt jest prostokątny lub równoramienny

d)
√4 = -2 ∨ -2² ≠ 4


e)
√341 > 18 ∨ √341 ≤ 18

1

Odpowiedzi

2009-10-14T14:23:18+02:00
A) 1 1 = 1 ( prawda )
b) 0 1= 0 ( fałsz )
c) 0 0 =0
d) 0 1 =1
e) 1 0 = 1