1.Wyjaśnij,dlaczego zwierciadło kuliste wklęsłe nazywamy zwierciadłem skupiającym,a zwierciadło wypukłe rozpraszającym.
2.Co nazywamy ogniskiem,a co ogniskową zwierciadła kulistego.
3.Podaj przykłady wykorzystania zwierciadeł kulistych wypukłych.
4.Co dzieje się z promieniem padającym na powierzchnię wody pod kątem 0stopni?
5.Jak zmienia się kąt załamania światła w miarę zwiększania kąta padania światła?
6.Dlaczego niektóre soczewki nazywamy skupiającymi,a niektóre rozpraszającymi?
7.Jak można odróżnić soczewkę skupiającą od rozpraszającej?
8.Jaki obraz otrzymamy,jeśli przedmiot umieścimy przed soczewką skupiającą w odległości większej od jeje ogniskowej?
9.Jak obliczyć powiekszenie obrazu otrzymanego za pomocą soczewki?
10.Podaj przykłady wykorzystania soczewek skupiających i rtozpraszających.
11.Jak zmienia się obraz otrzymywany za pomocą soczewki skupiającej w miarę odsuwania przedmiotu od zwierciadła?
12. Jak zmienia się obraz otrzymywany za pomocą soczewki skupiającej w miarę odsuwania przedmiotu od soczewki?
13.Wymień najważniejsze elementy aparatu fotograficznego i omów ich rolę.

Bardzo proszę o szybką pomoć:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T08:32:06+01:00
2. Ogniskiem nazywamy punkt F jest to punkt przez który przechodzą po odbiciu od powierzchni zwierciadła kulistego wklęsłego promienie świetlne, padające równoległe do osi głównej, leży on w połowie odcinka OW.
Ogniskową zwierciadła kulistego nazywamy odcinek FW.
3. Lustro, okulary etc..
13.
• obiektyw fotograficzny
• migawka
• korpus światłoszczelny
• układ celowniczy
• mechanizm do przesuwu i wymiany błony fotograficznej
- elementy dodatkowe:
o gniazdo synchronizacji lampy błyskowej
o lampa błyskowa
o dalmierz
o światłomierz
o samowyzwalacz.

8 1 8