Jaka to część mowy plis ratunku potrzebne na jutro :(
nieuwaga
nie dziś
nie ten
niemiły
niedostatek
nie lepiej
nie palenie
nie najszczęśliwiej
nie trzeba
nie każdy
niedostarczenie
niewiele
niewesoło
nie oni
nie blisko
niechętnie
nie tylko
nie rzadszy

2

Odpowiedzi

2010-02-17T19:44:35+01:00
Nieuwaga-rzeczownik
nie dziś- przysłówek
nie ten- przymiotnik
niemiły-przymiotnik
niedostatek-rzeczownik
nie lepiej- przyimek
nie palenie-rzeczownik
nie najszczęśliwiej-przyimek
nie trzeba-czasownik
nie każdy- przyimek
niedostarczenie-czasownik
niewiele-przysłówek
niewesoło-przyimek
nie oni-zaimek
nie blisko- przyimek
niechętnie- przymiotnik
nie tylko- rzeczownik
nie rzadszy- przymiotnik
8 3 8
2010-02-17T19:45:19+01:00
Nieuwaga- przysłówek
nie dziś- przysłówek, partykuła
nie ten - przymiotnik
niemiły- przymiotnik
niedostatek-rzeczownik
nie lepiej- czasownik, partykuła
nie palenie-czasownik
nie najszczęśliwiej-przysłówek
nie trzeba- czasownik
nie każdy-rzeczownik
niedostatecznie-przysłówek
niewiele-liczebnik
niewesoło-przysłówek
nie oni- zaimek, rzeczownik
nie blisko-przysłówek
niechętnie-przysłówek
nie tylko-przysłówek
nie rzadszy-przymiotnik
11 3 11