Proszę o szybką pomoc w rozwiązaniu zadania 4,5 i 6 z matematyki. Skan strony z książki poniżej w załączniku. Klasa 1 Liceum

W ogóle nie wiem jak się za to zabrać.

JEŻELI ZAŁĄCZNIK JEST NIEWIDOCZNY PROSZĘ TUTAJ : http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=6a5cd8c9f54d3605

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T11:37:22+01:00
5.zadanie
najpierw obliczasz masę soli w 8% roztworze

s=8/100 *3kg=0,24 kg=240g - masa soli, ona się nie zmienia, bo dolewasz tylko wodę. po dolaniu wody zmienia się masa roztworu - o masę tej wody.
x-masa wody
p=s/(r+x) *100 |*(r+x)
p(r+x)=100s |:p
r+x=100s/p
x= 100s/p -r
x=100*0,24/5 -3=24/5 -3=4,8-3=1,8 kg - masa wody, którą należy dolać.

b)
s=p/100 *r
masa roztworu drugiego r₁-3
masa substancji jest taka sama w obu roztworach,
s₁=s₂
p₁/100 *r₁=p₂/100 *(r₁-3)

4/100 *r₁=10/100 *(r₁-3)
0,04r₁=0,1*(r₁-3)
0,04 r₁=0,1r₁-0,3 |*100
4 r₁=10 r₁-30
30=6 r₁ |:6
5kg=r₁
5 kg-masa roztworu 4%
5-2=3kg - masa roztworu 10 %

c)
najpierw trzeba wyliczyć masę substancji
s=2/100 * 9=0,18 kg
p=s/r *100
ale jeżeli dosypujemy sól, to masa roztworu i substancji zmienia się o tę samą wartość, czyli wzór wygląda tak:
p=(s+x)/(r+x) *100
10=(0,18+x)/(9+x)*100 |*(9+x)
90+10x=18+100x
72=90x |:90
x=0,8 kg

6.
6/x=(6+2)/(7+x)
6/x=8/(7+x)
8x=6(7+x)
8x=42+6x
x=21 - liczba panów na początku
21+7+6+2=36 - tyle osób jest zatrudnionych.

b)
50/200=1/4
na jedną część soku przypadają 4 części wody
1,5 l = 1500 ml
50 - 200 -250
1x - 4x - 1500

sok
50 - 250
x - 1500
250x=1500*50
250x=75000|250
x=300 ml soku

4x=4*300=1200 ml