Odpowiedzi

2010-02-17T19:48:46+01:00
Przemienie następuje podczas Eucharystii. Było 12 Apostałów. Jezus to Syn Boży. Przemienie na Górze Tabor. Matka Boża jest Światłością dla nas wszystkich
2010-02-17T19:49:17+01:00
Góra Golgota to ważna dla nas wierzących ludzi g óra.
Jezus zmartwychwstał, by zbawić świat.
Przemienienie wina w krew i chleba w ciało Pana Jezusa odbywa się na każdej Mszy Świętej.
Jeden z apostołów napisał`` I stała się Światłość``.
Syn Boży stał się człowiek by Nas nauczać jak dobrze żyć i postępować.
Apostołowie byli wybrańcami Jezusa, którzy później nauczali o Niebie i o Stworzycielu świata.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T19:54:14+01:00
Jezus wchodził na gorę Tabor.(a i b)
Tam zostało czynione przemienienie.
Światłość z nieba prowadziła do stajenki.
Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zabawienia.
Apostołowie byli uczniami Jezusa.

1 2 1