Oblicz pole powierzchni graniastosłupa prawidłowego:
a) czworokątnego o krawędzi podstawy 4 i wysokości8,
b) trójkątnego o krawędzi podstawy 3 i wysokości 7,
c) sześciokątnego o krawędzi podstawy 2 i wysokości 9.


Baardzo ważne na jutro!!
Proszę o szybkie rozwiązanie będę bardzo wdzięczna ;)

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T19:43:24+01:00
A) czworokątnego o krawędzi podstawy 4 i wysokości 8

Pc=2Pp +Pb
Pc- powierzchnia calkowita
pp-pole podstawy
pb- pole boczne
2pp= 4* 4 = 16 *2 = 32
pb = 4*8*4= 32*4=128
pc= 128+32= 160

b) trójkątnego o krawędzi podstawy 3 i wysokości 7
2 pp= 3²√3/ 4 * 2 = 4,5 √3
pb.= 3*7 * 3 = 21*3 = 63
pc= 63 + 4,5√3
c) sześciokątnego o krawędzi podstawy 2 i wysokości 9

2pp= 6*a²√3/ 4
2pp= 6*2 ²√3/ 4= 6√3 * 2 = 12√3
pb = 9*2 = 18 *6 = 108
pc = 108 + 12 √3
2010-02-17T19:49:09+01:00
A)Pp= a²
Pp=4²
Pp=16cm²

Pb=4(4*8)
Pb=4*32=128cm²

Pc=2Pp+Pb
Pc=16+16+128
Pc=160cm²

b)
2 pp= 3²√3/ 4 * 2 = 4,5 √3
Pb= 3*7 * 3 = 21*3 = 63
Pc= 63 + 4,5√3
c)
2Pp= 6*a²√3/ 4
2Pp= 6*2 ²√3/ 4= 6√3 * 2 = 12√3
Pb = 9*2 = 18 *6 = 108
Pc = 108 + 12 √3
2010-02-17T19:49:51+01:00
A) a=4
H=8

Pc=2*4*4+4*8*4
Pc=32+128
Pc=160

b)a=3
H=7

h=3/2√3

Pp=3* 3/2√3 /2
Pp=9√3

Pc=2*9√3+3*3*7
Pc=18√3+63
Pc=3(2√2+7)

c)a=2
H=9

Pp=6*2²√3/4
Pp=6*4√3/4
Pp=6√3

Pc=2*6√3+6*2*9
Pc=12√3+108
Pc=2(3√3+27)