1.Przyczyny i skutki spadku współczynnika przyrostu naturalnego.
2.wyjaśnienie przyczyn i skutków spadku współczynnika przyrostu naturalnego.
3.Przemysł energetyczny. (skutki dominacji energii cieplnej)
4.Ocena warunków przyrodniczych,i poza przyrodniczych rolnictwa.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-19T23:30:34+01:00
- wysoka stopa urodzeń żywych i spadkiem stopy zgonów, zwłaszcza noworodków, związana z poprawą warunków opieki zdrowotnej, higieny,
- relatywnie duży procentowy udział ludzi młodych w społeczeństwie,
-niski poziom wykształcenia ludności, w szczególności kobiet ,
2.
2 3 2