Oblicz:
a)długość odcinka o końcach K=(-5,2)i L=(3,2),
b)długość odcinka o końcach P=(25,-4) i R =(25,7),
c)pole trójkąta o wierzchołkach A = (-1,-1), B = (5,-1), C = (1,4),
d) pole trójkąta o wierzchołkach E = (-4,-2), F = (-4,1), G = (3,3).


Odcinek o końcach A = (1,2 i B = (5,2) jest podstawą trójkąta równoramiennego ABC o pol

1

Odpowiedzi

2010-02-18T12:13:44+01:00
A)KL= pod pierwiastkiem (3+5)do kwadratu+(2-2)do kwadratu=
KL=pod pierwiastkiem 8 do kwadratu
KL=8
b) PR= pod pierwiastkiem(25-25)do kwadratu+(7+4) do kwadratu
PR=pod pierwiastkiem 11 do kwadratu
PR=11
c) Pole trój.ABC=1/2*AB*h-=1/2*6*5=15
d)Pole trój.EFG=1/2*EF*h=1/2*3*8=12