1) Promień koła wpisanego w trójkąt prostokątny o bokach 5cm, 12cm, 13cm ma długość:
A. 2,2cm
B. 1,8cm
C. 1,5cm
D. 2cm

2) Osią symetrii wykresu funkcji kwadratowej f(x)=4x²-8x+8 jest prosta o równaniu
A. y-8=0
B. x-1=0
C. x=2
D. y=1

3) Równanie |x+3|+2=0
A. jest sprzeczne
B. jest tożsamościowe
C. ma jedno rozwiązanie
D. ma dwa rozwiązania

4) Zbiorem rozwiązań nierówności kwadratowej -x²-1<0 jest:
A. Ф
B. (-1,1)
C. (-∞,-1)U(1,+∞)
D. R

5) Przeciwległe wierzchołki kwadratu PQRS mają współrzędne P(-1,5) oraz R(1,3). Ile wynosi obwód kwadratu?
A. 4√2
B. 8√2
C. 8
D. 4

NIE STRZELAĆ!!
PROSZĘ TEŻ KRÓTKO OBJAŚNIĆ
z góry dziękuję :)

2

Odpowiedzi

2012-09-30T11:28:24+02:00

1.

r = 2PΔ/(a+b+c)   

2PΔ = r(a+b+c)  /:2

PΔ = ½r(a+b+c)

 

PΔ = ½ah = ½r(a+b+c)

½r(5+12+13) = ½·5·12

15r = 30  /:15

r = 2 cm

Odp.D. 2 cm

 

2.

xw = -b/2a = -(-8/8) = 8/8 = 1

x-1 = 0

Odp.B. x-1 = 0

 

3.

Odp.A, bo IaI ≥ 0

 

4.

-x²-1 < 0  I*(-1)

x²+1 > 0

x ∈ R

Odp.D.R

 

5.

P(-1,5),  R(1,3)

IPRI = √[(1+1)²+(3-5)²] = √8 = 2√2

IPRI = d

d = a√2

a√2 = 2√2

a = 2

obw. = 4a = 4·2 = 8

Odp.C.8