Odpowiedzi

2010-02-17T20:01:00+01:00
Cp=12% - stężenie roztworu początkowego
mr=100l - masa roztworu początkowego
cp1=10% - stężenie roztworu który chcemy otrzymac
mw=? - masa wody którą trzeba dolac
cp=ms*100%/mr - wzór na stężenie roztworu
ms=cp*mr/100%=12%*100l/100%=12l - obliczenie zawartości kwasu w roztworze
cp1=ms*100%/mr1 - wzór na nowe stężenie roztworu
mr1=ms*100%/cp1=12l*100%/10%=120l - obliczenie masy nowego roztworu
mr1=mr+mw
mw=mr1-mr=120l-100l=20l - obliczenie masy dolanej wody
1 1 1