Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-17T19:56:40+01:00
Twórczość literacka Konarskiego związana była głównie z walką o czystość języka polskiego (O poprawie wad wymowy, 1741). Napisał podręcznik retoryki, tłumaczył klasyków francuskich. Jest autorem zbioru wierszy Opera lirica (1767, wydanie polskie - Wiersze wszystkie z łacińskich na polskie przełożone, 1778). Konarski cieszył się przychylnością króla Stanisława Augusta, był uczestnikiem obiadów czwartkowych. W 1771 król kazał wybić na jego cześć medal Sapere auso (Temu, który odważył się być mądrym).

Konarski Stanisław, właściwie Hieronim Franciszek Konarski (1700-1773), ksiądz, pedagog, pisarz polityczny i poeta. W latach 1741-1742 pełnił urząd prowincjała pijarów w Polsce. Wykładał poezję i retorykę w szkołach pijarskich. W 1725 wyjechał do Włoch, w latach 1729-1730, dla pogłębienia studiów, przebywał we Francji, Niemczech i Austrii, co pozwoliło mu poznać najlepsze szkoły europejskie.

Po powrocie do kraju, za namową J.A. Załuskiego, przystąpił do pracy nad publikacją pełnego zbioru praw polskich, począwszy od statutów wiślickich. W latach 1733-1739 rozwijał ożywioną działalność publicystyczną i dyplomatyczną jako stronnik Stanisława Leszczyńskiego. W 1739 przeniesiony do Warszawy, gdzie 1 IX 1740 otworzył nowocześnie zorganizowaną uczelnię - Collegium Nobilium, którą kierował do 1756.

pozdro, daj naj ;)
1 5 1
2010-02-17T19:57:40+01:00
Hej

Twórczość literacka Konarskiego związana była głównie z walką o czystość języka polskiego (O poprawie wad wymowy, 1741). Napisał podręcznik retoryki, tłumaczył klasyków francuskich. Jest autorem zbioru wierszy Opera lirica (1767, wydanie polskie - Wiersze wszystkie z łacińskich na polskie przełożone, 1778). Konarski cieszył się przychylnością króla Stanisława Augusta, był uczestnikiem obiadów czwartkowych. W 1771 król kazał wybić na jego cześć medal Sapere auso (Temu, który odważył się być mądrym).
2010-02-17T20:23:29+01:00
"O poprawie wad wymowy" -1741- Miało być podręcznikiem do nauki retoryki w wyższych klasach zreformowanych szkół pijarskich - w pierwszej kolejności w warszawskim Collegium Nobilium.Konarski dokonał przeglądu różnego typu mów okolicznościowych i w przejrzystym, jasnym wywodzie poddał je analizie w celu wydobycia wszelkich nagannych, wynaturzonych zjawisk z zakresu stylu (metaforyki, doboru słownictwa, składni) oraz kompozycji tekstów. Źródeł skażenia wymowy upatrywał w naśladowaniu negatywnych wzorców przejmowanych z piśmiennictwa włoskiego, francuskiego i niemieckiego. Sztukę wymowy mającą moc przekonywania zaliczył do najważniejszych dziedzin życia.

Opera lirica (1767, wydanie polskie - Wiersze wszystkie z łacińskich na polskie przełożone, 1778).- wiersze wzorowane na Horacym

W "O religii poczciwych ludzi" (1887) zaatakował oświeceniową moralność oddzieloną od religii, proponując karanie osób kolportujących pisma atakujące religię i dobre obyczaje.

"O skutecznym rad sposobie albo o utrzymywaniu ordynarnych sejmów"(1760-1763) - zajął się problemem całościowej reformy Rzeczpospolitej. Tą książkę opublikował anonimowo.
1 1 1