Zad 1

Pole pewnego równoległoboku wynosi 36. Jeden z jego boków jest 3 razy krótszy od wysokości opuszczonej na ten bok. Oblicz długość tego boku.

Zad 2
W trapezie prostokątnym o obwodzie 8 krótsza podstawa i wysokość mają równe długości. Różnica długości podstaw wynosi 2.
Oblicz długości podstaw trapezu.

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-17T19:59:56+01:00
Zad.1
wzór:a ∧ h
h= 3a
a∧3a=36
3a²=36/ ÷3
a²=12 /√
a=√12
a=√4∧3
a=2√3
a≈2 ∧ 1,73
a= 3,46
Zad.2
Obw=8
Obw=2a+a+2+b
3a+2+b=8
3a+b=6
a=1
b=3
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-17T20:04:16+01:00
Zad.1

P = 36 P=a*h h = 3x a = x 36 = 3x * x 36 = 3x^2 dzielimy obustronnie przez 3 12 = x^2 x1=2 pierwiastki z 3 x2= - 2
pierwiastki z 3 Bok nie może mieć wartości ujemnej więc wybieramy x1, bok ma wartość 2 pierwiastki z 3


zad.2

Krótsza podstawa 1 dłuższa podstawa 3 bo:
Skoro trapez prostokątny wygląda tak: (mniej więcej )
__
l___\
Więc jeżeli różnica pomiędzy dwoma podstawami wynosi 2 to \ ma długość 3. w takiej sytuacji, gdy obwód jest równy 8 -> 2(od dolnej podstawy) + 3 (to jest ta skośna linia \) to już 5 zostaje nam 3 , a że górna podstawa jest równa wysokości to każda z nich musi mieć i po 1 i jeszcze 1 dodajemy do dolnej podstawy otrzymując tam 3.
1 1 1