Agnieszka kupiła bombkę w kształcie kuli, która zapakowana była w sześcienne pudełko o polu powierzchni 216cm kwadratowych. Jaką objętość miało to pudełko? Przyjmująć, że bombka jest styczna do wszystkich ścianek pudełka, oblicz jej objętość, przyjmująć za Pi=3.

Dokładne obliczenia i cała reszta xP.

1

Odpowiedzi

2010-02-18T11:16:19+01:00
Pole pudełka=6a²=216cm²
a²=216:6
a²=36
a=6cm

v pudełka=a³=6³=216cm³

średnica bombki=6cm
r=3cm

v bombki=⁴/₃πr³=⁴/₃×3×3³=108cm³