1) Po lewej stronie poniższych równości brakuje nawiasów. Wstaw je w odpowiednich miejscach.
a) 3x-2y+1-x+y=2x-3y+1
b)4m+2n-3+m-n+1=5m+n-4
c)-2t+u-w+t-1+w=-3t+u+1
d)-3x²-2x-1-5x²+3-7x²-3x=-5x²+x+4

2)Uzupełnij: Objaśnienia: *- znak mnożenia :D
a) nie trzeba :)
b)5t²(........-0,2rt)=t²-........
c)-½y(2y²+.........)=..........-4y
d) nie trzeba :)
e)kn(.........-n)=-4k²n-........
f).........*(3xy-2t)=6x²y-........
g)½a(4a²b²-........)=........-a³

3)Wyłacz wspólny czynnik przed nawias:
a)4x-y=4(............)
b)a-3b=3(............)
c)5x+5y+1=5(............)
d)6cd²-cd=2cd(............)
e)a²b-2a³=½²(............)


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T00:07:31+01:00
1) Po lewej stronie poniższych równości brakuje nawiasów. Wstaw je w odpowiednich miejscach.
a) 3x-2y+1-(x+y)=2x-3y+1
b)4m+2n-3+m-(n+1)=5m+n-4
c)-2t+u-(w+t-1)+w=-3t+u+1
d)-(3x²-2x-1)-5x²+3-(7x²-3x)=-5x²+x+4

2)Uzupełnij: Objaśnienia: *- znak mnożenia :D
a) nie trzeba :)
b)5t²((1/5)-0,2rt)=t²-rt^3
c)-½y(2y²+8)=-y^3 -4y
d) nie trzeba :)
e)kn(-4k-n)=-4k²n-kn^2
f)2x*(3xy-2t)=6x²y-4tx
g)½a(4a²b²-2a²)=2a³b².-a³

3)Wyłacz wspólny czynnik przed nawias:
a)4x-y=4(x-(1/4)y)
b)a-3b=3((1/3)a-b)
c)5x+5y+1=5(x+y+(1/5))
d)6cd²-cd=2cd(3d-(1/2))
e)a²b-2a³=½²(4a²b-8a³)
14 4 14