Podaj łączną liczbę elektronów walencyjnych, liczbę wolnych par
elektronowych atomu centralnego, liczbę hybryd oraz stan hybrydyzacji
atomu centralnego w podanych cząsteczkach: BeCl2, NH3.
BeCl2
Lewal =.............; Lwp(Be) = ...............; Lh = .............; stan hybrydyzacji(Be) ..............

NH3
Lewal =.............; Lwp(N) = ................; Lh = ..............; stan hybrydyzacji(N) ...............

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-18T02:27:02+01:00
BeCl2
Lewal =....16 (4 z wiązań, 12 niezwiązanych)..; Lwp(Be) = ......0..; Lh = ...1.....; stan hybrydyzacji(Be) sp

NH3
Lewal =....6...; Lwp(N) = .1....; Lh = ....3....; stan hybrydyzacji(N) sp3