Pomożecie to na jutro piskaa [!]

Ad. 1
Zapisz:
a) liczbę 4 razy większą od iloczynu liczb n² i 25
b) iloraz sumy liczby a i b przez 4

Ad. 2
Oblicz wartość liczbową wyrażenia:
a) 1-y+x dla x= 2 y= -1

Ad. 3
Uporządkuj jednomiany;
a) -3x*⅓x
b) -x*(-2x)
c) -3ab*(-6ab)

Ad. 5
Zapisz w postaci jednomianu:
a) 2x*(-3y)/-2
b) 0,5ab*(-a)/¼
c) 6p*2t/4
d) 2y*3ty*0,6t/0,1

Ad. 6
Zapisz w postaci jednominu;
a) liczbę, która stanowi 70% liczby a
b) liczbę o 300% większą od a
c) liczbę o 10% mniejszą od liczby x

Ad. 7
Zredukuj wyrazy podobne;
a) -4x-7-3x+7
b) x-2y+½x-⅓xy
c) -x²+y²-2x²-2y²
d) -x²+2x-3x+x²
e) -2ab+12a-4ab-16a
f) 4x+4-7x-½

Ad. 8
Zapisz dowolną sumę algebraiczną, której wartość liczbowa dla x= 3 i y= -2 wynosi 7

Ad. 9
W spiżarni jest x półek, a na każdej półce stoi y słoików. Słoik z dżemem stanowią 30% wszystkich słoików, a co trzeci dżem, to dżem truskawkowy. Ile słoików z dżemem truskawkowym jest w spiżarni?

2

Odpowiedzi

2010-02-17T20:20:21+01:00
Zad 1
a) 4*n²*25
b) (a+b)/4

Zad 2
1-y+x=1-(-1)+2=1+1+2=4

Zad 3
a) -3x*⅓x=-x²
b) -x*(-2x)=2x²
c) -3ab*(-6ab)=18a²b²

Zad 5
a) 2x*(-3y)/-2=3xy
b) 0,5ab*(-a)/¼=1/2ab*(-4a)=-2a²b
c) 6p*2t/4=6p*1/2t=3pt
d) 2y*3ty*0,6t/0,1=6ty²*6/10t*10=6ty²*6t=36ty³

Zad 6
a) 70%a=70a/100=7a/10
b) a+300%a=a+300a/100=a+3a=4a
c) x-10%x=x-10x/100=x-x/10=9x/10

Zad 7
a) -4x-7-3x+7=-7x
b) x-2y+½x-⅓xy=1 1/2x-2y-1/3xy
c) -x²+y²-2x²-2y²=-3x²-y²
d) -x²+2x-3x+x²=-x
e) -2ab+12a-4ab-16a=-4a-6ab
f) 4x+4-7x-½=-3x+3 1/2

Zad 8
x-2y

Zad 9
1/3*30%xy=1/3*30/100xy=1/3*3/10xy=xy/10
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T20:39:52+01:00
1.
a) 4(n² *25)= 4n²+100
b)a+b/4

2.
a) 1-y+x= 1-1+2= 2

3.
a) -3x*⅓x= -x²
b) -x*(-2x)= 2x²
c) -3ab*(-6ab)= 18a²b²

5.
2x*(-3y)/-2 = -6xy/-2 = 3xy
b) 0,5ab*(-a)/¼= -05a²b/0,25 = -50a²b/25= -2a²b
c) 6p*2t/4= 12pt/4 = 3pt
d) 2y*3ty*0,6t/0,1= 3,6t²y²/0,1 = 36t²y² / 10 = 3,6t²y²

6.
a)70%a = 0,7a
b)a + 300%a= a+ 3a= 4a
c) x - 10%x= x- 0,1x = 0,9x

7.
a) -4x-7-3x+7 = -7x
b) x-2y+½x-⅓xy= 1½x-2y-⅓xy
c) -x²+y²-2x²-2y² = -3x²-y²
d) -x²+2x-3x+x² = -x
e) -2ab+12a-4ab-16a = -6ab-4a
f) 4x+4-7x-½ = -3x +3½

8. x² +y = 7
bo 3² -2= 9-2 = 7

9.
⅓*30%xy=⅓*30/100xy=⅓*3/10xy=xy/10