Odpowiedzi

2009-10-14T12:00:51+02:00
Zapisz odpowiedzi twojego partnera. Twój partner sprawdza twoje wyroki.

chyba tylko o to chodziło, skoro nie ma nic więcej..
2009-10-14T12:47:19+02:00
Wyroki? Ciekawe tłumaczenie :)

Zapisz odpowiedzi swojego rozmówcy. Nastepnie rozmówca (partner) sprawdza twoje zdania.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-14T13:56:01+02:00
Write your partner's answers down. Your partner checks your sentences.

Zapisz odpowiedzi swojego partnera. Twój partner sprawdzi twoje odpowiedzi.