Zad.1 ZADANIE NA JUTRO
Zinterpretuj poniższą informację oraz oceń jej znaczenie w praktyce.

W puszczy Kampinoskiej leśnicy przeprowadzili rutynowe badania zagęszczenia brudnicy mniszki. Wyniki były 5-krotnie wyższe niz te, które uzyskano w tym samym okresie w roku ubiegłym.

1

Odpowiedzi

2009-10-14T14:51:34+02:00
Ilość brunatnicy mniszki w puszczy kampinowskiej zwiększyła się w ciągu roku.
informacja jest ważna ponieważ może ostrzegać przed nadmiernym rozmnożeniem się tego motyla a jego gąsienice są bardzo grożnym szkodnikiem lasów.