8/3
Ustal stopnie utleniania pierwiastków w tlenkach, wodorotlenkach, kwasach i solach. Podaj nazwy tych substancji: Cu₂O, FeO, Fe₂O₃, PbO₂, PbO, Cr₂O₃, MnO₂, Mn₂O₇, OsO₂, NaOH, Cu(OH)₂, Fe(OH)₂, Fe(OH)₃, Ca(OH)₂, HClO, HClO₄, HNO₂, HNO₃, H₂SeO₃, H₂SeO₄, H₃AsO₄, Fe₂(SO₄)₃, Cu(NO₃)₂, Fe₃(PO₄)₂. Proszę o pomoc :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T21:24:31+01:00
Cu₂O, tl miedzi I Iwart
FeO, tlenek zelazaII
Fe₂O₃, tl zelaza III
PbO₂, tl ołowiu IV
PbO, tl ołowiu II
Cr₂O₃, tl chromu III
MnO₂, tl manganu IV
Mn₂O₇, tl manganu VII

OsO₂,tl osmu IV

NaOH, wodorotlenek sdu

Cu(OH)₂, wodorotl miedzi II

Fe(OH)₂, wodorotl zelazaII
Fe(OH)₃, wodorotl zelaza III
Ca(OH)₂, wodorotl wapnia
HClO, was chlorowy I
HClO₄, kwas chlorowyVii
HNO₂, kwas azotowy III
HNO₃ kw azotowy V
H₂SeO₃, kwas selenowy IV
H₂SeO₄, kwas selenowy VI
H₃AsO₄, kwas arsenowy V
Fe₂(SO₄)₃, siarczan Vi zelaza III
Cu(NO₃)₂, azotan V miedzi II
Fe₃(PO₄)₂. ortofosforan V zelaza II