Zad 1 Bardzo pilne!!
Trójkątem prostokątnym jest trójkąt o bokach długości:
a) 2,3,4 b) 3,4,6 c) 1,pierwiastek z 10,3 d) 5,7,6

Zad 2
Oblicz długości odcinków A,B i C,D jeżeli:
a) (-3,2) b) (7,2) c) (-1,2) d) (3,4)

Zad3
Pole trójkąta równobocznego wynosi 36 pierwiastka z 3. Oblicz wysokość tego trójkąta.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T20:31:17+01:00
Trójkątem prostokątnym jest trójkąt o bokach długości:
a) 2,3,4
2²+3²=4+9=13
4²=16
2²+3²≠4²
nie jest prostokątny

b) 3,4,6
3²+4²=9+16=25
6²=36
3²+4²≠6²

c) 1,pierwiastek z 10,3
1²+3²=1+9=10
√10²=10
1²+3²=√10²
jest prostokatny

d) 5,7,6
5²+6²=25+36=61
7²=49
5²+6²≠7²
nie jest prostokatny

Ad.2.
Oblicz długości odcinków A,B i C,D jeżeli:
A=(-3,2)
B=(7,2)
C=(-1,2)
D=(3,4)

IABI=√[(-3-7)²+(2-2)²]=√100=10
ICDI=√[(-1-3)²+(2-4)²]=√(16+4)=√20=2√5

Ad.3.
Pole trójkąta równobocznego wynosi 36 pierwiastka z 3. Oblicz wysokość tego trójkąta.

Pole trójkata równobocznego o boku x obliczamy ze wzoru:
P=x²√3/4
h=x√3/2

z treści mamy:
P=36√3cm²

36√3cm²=x²/4 /*4
x²√3=144√3 /:√3
x²=144
x=12cm

h=12√3/2
h=6√3cm