Odpowiedzi

2010-02-17T20:20:18+01:00
Podstawowym celem jest obrona interesów pracowników i działanie na rzecz poprawy ich sytuacji ekonomicznej i społecznej. Oznacza to że próbują przeciwdziałać zwolnieniom, kontrolują przestrzeganie kodeksu pracy przez pracodawców, zabiegają o wyższe pensje i lepsze warunki pracy dla pracowników. Dodatkowo prowadzą działalność samopomocową (np. fundusze strajkowe), edukacyjną (np. kursy przekwalifikowujące) i oświatową (np. kampanie informacyjne o prawach przysługujących pracownikom).
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T20:27:54+01:00

1.obrona praw i godności, a także interesów zawodowych i socjalnych pracowników,
2.ochrona praw i wolności związkowych,
3.kreowanie aktywności społecznej
4.kształtowanie etyki zawodowej
5.kształtowanie kultury stosunków międzyludzkich