Odpowiedzi

2010-02-17T20:26:23+01:00
X- pierwsza liczba
y-druga liczba

20%x+80%y=36
70%x-30%y=2

0,2x+0,8y=36
0,7x+0,3y=2

1,4x+5,6y=252
-1,4x-0,6y=-4

5y=212
y=42,4
x=10,4
2010-02-17T20:32:58+01:00
Suma 20% pierwszej liczby i 80% drugiej wynosi 36 a różnica 70% pierwszej liczby i 30% drugiej jest równa 2 co to za liczby
x - I liczba
y - II liczba

20%x + 80%y = 36
70%x - 30%y = 2

teraz dla ułatwienia obliczen zamieńmy procenty na ułamki dziesiętne

0,2x + 0,8y = 36 I * 10
0,7x - 0,3y = 2 I * 10

2x + 8y = 360 I * (-7)
7x - 3y = 20 I * 2

-14x - 56y = -2520
14x - 6y = 40
_________________
-62y = - 2480 I : (-62)
y = 40

7x - 3y = 20
7x - 3 * 40 = 20
7x - 120 = 20
7x = 140 I : 7
x = 20

x = 20
y = 40
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T20:36:34+01:00
X- pierwsza liczba
y-druga liczba

0,2x+0,8y=36/*10
0,7x-0,3y=2/*10

2x+8y=360/*7
7x-3y=20/* -2

14x+56y=2520
-14x+6y=-40 dodajemy stronami

62y=2480/:62
y=40

y=40
2x=8y=360

y=40
2x+8*40=360

y=40
2x+320=360/-320

y=40
2x=40/:2

y=40
x=20

odp. te liczby to 20 i 40