Odpowiedzi

2010-02-17T20:27:06+01:00
Podział administracyjny to podział terytorium o dużej powierzchni na mniejsze jednostki co ułatwia w sprawnym zarządzaniu krajem.
Podział administracyjny dzieli się na:
a) województwa, które jest 1 podziałem administracyjnym ( liczba :16 )
władza państwowa-WOJEWODA(kieruje pracami urzędy wojewódzkiego)
władza samorządkowa: SEJMIK WOJEWÓDZTWA------>MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ( kieruje pracami sejmiku województwa)
LISTA WOJEWÓDZTW:
* dolnośląskie
* kujawsko-pomorskie
* lubelskie
* lubuskie
* łódzkie
* małopolskie
* mazowieckie
* opolskie
* podkarpackie
* podlaskie
* pomorskie
* śląskie
* świętokrzyskie
* warmińsko-mazurskie
* wielkopolskie
* zachodniopomorskie
b)powiaty, drugi stopień podziału administracujnego ( liczba:379) --->
1)ziemskie (314)
2)grodzkie(65)
władza ustawodawcza:RADA POWIATU
władza wykonawcza:ZARZĄD POWIATU---->STAROSTA (stoi na czele zarządu powiatu)
c)gminy, czyli trzeci stopień podziału administracyjnego ( liczba: 2478)
władza ustawodawcza: RADA GMINY
władza wykonawcza:WÓJT

Proszę bardzo:)
29 4 29