Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-17T20:23:28+01:00
Sojusznicy Polski:
Polska bardzo szybko zdała sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie stanowił szybki rozwój gospodarczy i militarny Rzeszy, dlatego już w 1921 roku Polska zawarła z Francją sojusz wojskowy, który gwarantował wzajemną pomoc w razie wybuchu wojny z Niemcami. Pod naciskiem Francji, Polska zawarła też sojusz z Rumunią, w którym obie strony przyrzekały wzajemną pomoc w razie sowieckiego ataku.
W dniu 28 kwietnia 1939 roku Hitler formalnie zerwał polsko - niemiecki pakt o nieagresji ( gdyż strona polska odmówiła realizacji jego żądań, czyli przyłączenia Gdańska do Niemiec i budowy eksterytorialnej autostrady i linii kolejowej ). W tej gorączkowej atmosferze Neville Chamberlain, premier Wielkiej Brytanii przyrzekł stanąć w obronie Polski.

pozdrawiam ;)
5 4 5
2010-02-17T20:23:36+01:00
Postawę sojuszników Polski czyli Francji z którą łączył nas już sojusz wojskowy z 1921 roku i Wielkiej Brytanii oceniam bardzo źle. Pomimo zawartych wcześniej umów z państwem Polskim Drugą Rzeczpospolitą nie wywiązali się wcale ze swoich zobowiązań sojuszniczych. Które jasno mówiły że w chwili gdy Polska zostanie zaatakowana przez wojska Hitlera przyjdą naszemu krajowi z pomocą militarną która pomoże odeprzeć agresje hitlerowskich Niemiec. Polska we wrześniu 1939 roku niestety została sama na placu boju z wojskami Hitlera.Nasi "sojusznicy" nie uczynili żadnego kroku który by pozwalał odciążyć wojsko polskie walczące z Hitlerowskim najeźdcą. Warto tutaj wspomnieć że Francja w 1939 roku posiadała siły zbrojne porównywane z niemieckim Wermachtem.Gdyby tylko otworzyła front na zachodzie Europy mogła by bez przeszkód wejść na teren Niemiec i tam walczyć. Większość wojsk Hitlera walczyło w Polsce i ten rejon przygraniczny Francji z Niemcami był bardzo słabo obsadzony przez wojska Hitlera. Wojna obronna Polski w 1939 roku niestety zakończyła się klęską polskiego wojska. Niezwykłe bohaterstwo poświęcenie i odwaga polskich żołnierzy nie mogły zatrzymać hitlerowców którzy mieli zdecydowaną przewagę militarną.Francuzi i Anglicy zachowali się bardzo haniebnie nie udzielając pomocy Polsce we wrześniu 1939 roku ich tchórzostwo należy potępić ze wszystkich sił. Niestety jak wiemy Hitler nie zakończył swoich podbojów na Polsce nadszedł czas gdy jego agresja zwróciła się na państwa zachodnie w tym na Anglię i Wielką Brytanię. Ale wtedy było już za późno na zrozumienie jak wielki błąd popełniono w 1939 roku nie wywiązując się ze swoich zobowiązań sojuszniczych w stosunku do Polski.
6 4 6