Odpowiedzi

2009-10-14T12:11:27+02:00
Pius X
Doskonały
kaznodzieja. Budził podziw wiernych pobożnością i gorliwością. Opiekował się ubogimi. Zajmował się szczególnie katechizacją dzieci
, śpiewem liturgicznym i biednymi.

KS. Jerzy Popiełuszko
Uczestniczył we wszystkim, co było radością czy smutkiem hutników. Organizowal liczne działania charytatywne. Wspomagał ludzi prześladowanych i skrzywdzonych.
Kard. Stefan Wyszyński

Jan Paweł II
Wielki Polak, który został Pierwszym polskim Papieżem
1 5 1
2009-10-14T12:16:25+02:00
Judaizm jest religia narodu wybranego, do której się przynależy przez sam fakt bycia Żydem. Kościół podejmuje dialog chrześcijańsko-żydowski określając Żydów jako starszych braci w wierze. Dialog chrześcijańsko-muzułmański (z islamem) oparty jest na wspólnych duchowych tradycjach:
- wiara w jedno życie
- post
- jałmużna
- codzienna modlitwa
1 5 1