Agnieszka kupiła bombkę w kształcie kuli, która zapakowana była w sześcienne pudełko o polu powierzchni 216cm kwadratowych. Jaką objętość miało to pudełko? Przyjmująć, że bombka jest styczna do wszystkich ścianek pudełka, oblicz jej objętość, przyjmując za Pi=3.

Dokładne obliczenia ;]

1

Odpowiedzi

2010-02-17T22:58:24+01:00
Pole pudełka =6a²=216cm²
a²=216:6
a²=36
a=6cm

v pudełka=a³=6³=216cm³
srednica bombki=6cm, czyli r=3cm
v bombki=⁴/₃πr³=⁴/₃×3×3³=4×27=108cm³