Odpowiedzi

2010-02-18T10:49:55+01:00
Najpierw musisz policzyć zmianę energii kinetycznej
ΔE=E końcowa-E początkowa=mV₁²-mV₂²=0,2 kg*(10m/s)²-0,2kg*(50 m/s)²=0,2kg*100m²s²-0,2kg*2500m²s²=20kg*m²/s²-500kg*m²/s²=-480 J

ΔE=ΔW
zmiana energii=praca wykonana na zmianę tej energii

Opory ruchu wykonują pracę:
ΔW=F*s*cosα α =180°, cosα=-1
W=-F*s

Opory ruchu wykonują pracę ujemną, ΔE też ma wartość ujemną, więc minusy się skracają

droga, na której nastąpiła zmiana energii musi być wyrażona w metrach. Tutaj za s jest grubość drzewa.
s=30 cm=0,3m
ale jeżeli tego jeszcze nie masz, tzn. praca ujemna, te delty to pomiń całkowicie te minusy, a różnicę energii licz odejmując od energii większej tą mniejszą
energię podstawiamy za pracę (E=W) i mamy
E=F*s
F=E/s

F=480J/0,3=1600 N - siła oporu