Punktów za rozwiązanie : 30
Wszystkie rysunki w załaczniku

Oblicz pola figur przedstawionych na rysunkach
Prostokąt

Podstawa : 2,4
Bok praw : 1⅓

⅓ - Jedna trzecia!

Kwadrat

Podstawa : 2,01

Trójkąt

Podstawa 1,1
Wysokość od dołu do góry ₁₁⁵

₁₁⁵ - Pięć jedenastych

Równoległobok:

Podstawa : 5,2
Wysokość od dołu do góry od góry do dołu : 3,12

Trapez

Podstawa : 5½
Podstawa górna : 2⅖
Wysokość od dołu do góry od góry do dołu : 2


½ - Jedna druga
⅖ - Dwie piąte

Na dzisiaj!!!!!!!!!!!

2

Odpowiedzi

2010-02-17T20:45:24+01:00
P prostokąta:a*b

Pp=1 1/3*2,4=1 1/3*2 2/5=4/3*12/5=16/5=3 1/5

pole kwadratu: a*a lub a^2

2,01*2,01=4,0401

pole trójkąta: 1/2a*h
1/2 * 1,1* 5/11
0,55*5/11=11/20*5/11=1/4

pole równoległoboku=a*h
5,2*3,12=16,224

pole trapezu: 1/2(a+b)*h

1/2(2 2/5+5 1/2)*2=1/2*(12/5+11/2)*2=1/2*(24/10+55/10)*2
=79/20*2=79/10=7 9/10
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T20:49:33+01:00
1)Prostokąt
Podstawa : a = 2,4 - dlugość prostokąta
Bok praw : b = 1⅓ - szerokość prostokata
P = a*b
P = 2,4* (1⅓)
P = (12/5)*(4/3)
P = 16/5
P = 3,2

2)Kwadrat
Podstawa : a = 2,01
P = a²
P = (2,01)²
P = 4,0401


3)Trójkąt
Podstawa a = 1,1
Wysokość od dołu do góry h = 5/11

P = (1/2)*a*h
P = (1/2)*(11/10)*(5/11)
P = 1/4

4)Równoległobok:
Podstawa : a = 5,2
Wysokość od dołu do góry od góry do dołu : h = 3,12
P = a*h
P = ( 5,3)*3,12
P = 16,224

5)Trapez

Podstawa : a = 5½
Podstawa górna : b = 2⅖
Wysokość od dołu do góry od góry do dołu : h = 2

P =( 1/2)(a +b)*h
P = (1/2)(5½ + 2 i 2/5) * 2
redukuje się (1/2) i 2 i zostaje:
P = (5½ + 2 i 2/5)
P = 11/2 + 12/5
wspólnym mianownikiem jest 10
P = 55/10 + 24/10
P = 79/10
P = 7,9


½ - Jedna druga
⅖ - Dwie piąte
1 4 1