Napisz, jak odczytasz podane symbole i wzory chemiczne.
a] Al -
b] 3 Al -
c] 2 O -
d] 0₂ -
e] 3 Cl₂ -
f] 5 N₂ -
g] 6 H₂ -
h] 4 Si -

Podaj, z ilu atomów i jakich pierwiastków składają się podane cząsteczki.

a] SO₃
b] Cl₂O₅
c] K₃PO₄
d] (NH₄)₂CO₃

Prosze o szybkie rozwiązanie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T20:35:56+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1.
a] Al - atom glinu
b] 3 Al - 3 atomy glinu
c] 2 O - dwa atomy tlenu
d] 0₂ - cząsteczka tlenu
e] 3 Cl₂ - 3 cząsteczki chloru
f] 5 N₂ - 5 cząsteczek azotu
g] 6 H₂ - 6 cząsteczek wodoru
h] 4 Si - 4 atomy krzemu

2.
a] SO₃- 1 atom siarki, 3 atomy tlenu
b] Cl₂O₅- 2 atomy chloru, 5 atomów tlenu
c] K₃PO₄- 3 atomy potasu, 1 atom fosforu, 4 atomy tlenu
d] (NH₄)₂CO₃- 2 atomy azotu, 8 atomów wodoru, 1 atom węgla, 3 atomy tlenu

393 3 393