Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-14T12:21:46+02:00
Postanowienie Soboru:
1.Potwierdzono obecność Chrystusa w Eucharystii na Mszy św. jako ofiary,
2.Potwierdzono znaczenie wszystkich siedmiu sakramentów,
3. Potępiono predestynację - tezę głoszącą, iż los pośmiertny człowieka jest odgórnie wyznaczony przez Boga
4.Podtrzymano koncepcję wolnej woli, zdolnej samodzielnie wybrać dobro
5.Potępiono indywidualne interpretowanie Pisma Św.
6.Uznano Biblię i Tradycję Kościoła za równoważne źródła wiary
7.Zakazano kumulacji beneficjów
8.Zakazano nepotyzmu - obsadzania stanowisk kościelnych przez krewnych np. papieża
9.Wprowadzono księgi metrykalne
10Stopniowo wprowadzano języki narodowe w czytaniach, lecz modlitwy pozostały odmawiane po łacinie
11.Potępiono nauki Lutra
12Ujednolicono liturgię
13.Zobowiązano biskupów do przebywania w diecezjach, proboszczów do przebywania w parafiach, zakazano kumulacji stanowisk kościelnych.
2009-10-14T12:24:32+02:00
Potępienie protestantów jako heretyków - Kościół uznał wszystkich protestantów za heretyków czyli traktował ich tak jak heretyków.
Jasno sformułowane dogmaty Kościoła - wszystkie prawa i nakazy Kościoła były jasno określone.
Przywrócenie dyscypliny wśród duchowieństwa - pilnowano dyscypliny wśród kapłanów, gdyż zdarzało się często, że posiadali oni dzieci.
Niedouczeni duchowni mieli się uczyć - wyjaśnienie jest również dogmatem ;]
Utworzone seminaria duchowe - powstały nowe szkoły, w których mieli się uczyć przyszli księża.
Stworzono indeks ksiąg zakazanych - utworzono listę ksiąg, których kościół zabronił czytać, gdyż uznane one były za heretyczne.
Biskupi mieli obowiązek przebywać w swoich diecezjach - a co za tym idzie sprawować nad nimi lepszy nadzór i nie wyjeżdżać.
Biskupi byli zobowiązani do przeprowadzenia wizytacji podległych im parafii - musieli lepiej pilnować porządku w podległych im parafiach.
2009-10-14T12:29:22+02:00
1 Uznano protestantów za heteryków.
2. Powstał indeks ksiąg zakazanych.
3. Wprowadzenie jednolitej liturgii
4. Na nowo sformułowano zzasady wiary katolickiej
5. Biskupi mieli za zadanie kontrolować parafię.
6. Biskupom zlecono budowę: seminariów duchownych i kolegiów oraz szkół średnich.
7. Powołano sąd kościelny, czyli świętą Inkwizycję (Inkwizycja - instytucja w kościele katolickim powołana w XIII w. do zwalczania herezji, stosująca tortury i palenie skazanych na stosie, zniesiona w XIX w.)
8. Zakładano szkoły parafialne gdzie uczono pisania, czytania i śpiewu
9. Coraaz częściej drukowano modlitewniki i katechizmy.