1. w ogrodzie zoologicznym były czworonogi i ptaki. Razem mają one 170 głów i 560 nóg. Ile jest tam ptaków, a ile czworonogów?
2. ojciec przed trzema laty był 4 razy starszy od syna, a po 3 latach bedzie 3 razy starszy. ile lat ma ojciec, a ile syn?
3. ojciec przed trzema laty był 4 razy starszy od syna, a po 3 latach bedzie 3 razy starszy. ile lat ma ojciec, a ile syn?
4.ojciec i córka mają razem 62 lata. cztery lata temu ojciec był 8 razy starszy od córki. ile lat ma każde z nich?

Liczy się każde zadanie..
Pliska...
Daje naj.. :)

3

Odpowiedzi

2010-02-17T20:51:54+01:00
1. x+y=170/*-2
4x+2y=560
-2x-2y=-340
4x+2y=560

2x=200
x=100
100+y=170
y=70
x=100
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T21:01:17+01:00
W ogrodzie zoologicznym były czworonogi i ptaki. Razem mają one 170 głów i 560 nóg. Ile jest tam ptaków, a ile czworonogów?
x- ilość ptaków
y-ilość czworonogó

x+y=170 /*(-2)
2x+4y=560

-2x-2y=-340
2x+4y=560

dodaję stronami

2y=220
y=110

x=170-110=60

ptaki = 60
czworonogi=110

Ad.2. ojciec przed trzema laty był 4 razy starszy od syna, a po 3 latach bedzie 3 razy starszy. ile lat ma ojciec, a ile syn?

x- obecny wiek ojca
y-obecny wiek syna

x-3 - wiek ojca przed 3 laty
y-3 - wiek syna przed 3 laty

x+3 - wiek ojca za 3 lata
y+3 - wiek syna za 3 lata

(x-3) = 4*(y-3)
(x+3)=3*(y+3)

x-3=4y-12
x+3=3y+9

x-4y=-9
x-3y=6

odejmuje stronami:
-y=-15
y=15

x-3y=6
x=6+3y=6+45=51

ojciec=51
syn=15

Ad.3=Ad.2 (to samo zadanie)

Ad.4.ojciec i córka mają razem 62 lata. cztery lata temu ojciec był 8 razy starszy od córki. ile lat ma każde z nich?

x-wiek ojca
y-wiek córki

x-4 - wiek ojca przed 4 laty
y-4 - wiek córki przed 4 laty

x+y=62
(x-4)=8*(y-4)

x+y=62
x-4=8y-32

x+y=62
x-8y=-28

9y=90
y=10

x=62-10
x=52

Ojciec=52, córka=10
1 5 1
2010-02-17T21:02:46+01:00
Zad.1]
x=ilość czworonogów
y=ilośc ptaków

x+y=170
4x+2y=560

x=170-y
4(170-y)+2y=560

680-4y+2y=560
-2y=560-680
-2y=-120
y=120:2
y=60

x=170-60=110
odp. było 110 czworonogów i 60 ptaków
zad,2]
x=wiek obecny ojca
y=wiek obecny syna

x-3=4(y-3)
x+3=3(y+3)

x-3=4y-12
x+3=3y+9

x-4y=-12+3
x-3y=9-3

x-4y=-9
x-3y=6/×(-1)

x-4y=-9
-x+3y=-6

-y=-15
y=15

x-4×15==-9
x=-9+60
x=51
ojciec ma 51 , a syn 15 lat.

zad.3]

zad.4]x=wiek ojca
y=wiek córki

x+y=62
x-4=8(y-4)

x=62-y
x-4=8y-32

62-y-4=8y-32
-9y=-32-62+4
-9y=--90
y=90:9
y=10

x=62-10=52
tata ma 52, a córka ma 10 lat.