Odpowiedzi

2010-02-17T20:38:23+01:00
Dziesięć przykazań Bożych
Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Siedem grzechów głównych
1. Pycha.
2. Chciwość.
3. Nieczystość.
4. Zazdrość.
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
6. Gniew.
7. Lenistwo.
2010-02-17T20:40:18+01:00
Dekalog:
1 Przykazanie: " Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną."
2 Przykazanie: " Nie będziesz wzywał imienia Pana Boga swego
na daremno."
3 Przykazanie: " Będziesz dzień święty święcił. "
4 Przykazanie: " Będziesz czcił ojca i matkę swoją."
5 Przykazanie: " Nie zabijaj."
6 Przykazanie: " Nie cudzołóż."
7 Przykazanie: " Nie kradnij."
8 Przykazanie: " Nie mów fałszywego świadectwa
przeciw bliźniemu swemu."
9 Przykazanie: " Nie pożądaj żony bliźniego swego "
10 Przykazanie: " ... ani żadnej rzeczy która jego jest."

7 grzechów głównych:
1.Pycha
2.Chciwość
3.Nieczystość
4.Zazdrość
5.Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
6.Gniew
7.Lenistwo
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T20:42:21+01:00
Dekalog.
<< Jam Jest Pan Bóg Twój Który Cię Wywiódł z Ziemi Egipskiej z Domu Niewoli>>
1. Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną.
2. Nie będziesz wzywał Imienia Pana Boga nadaremno.
3. Pamiętaj aby Dzień Święty Święcić
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

7 grzechów głównych
1. Pycha
2. Chciwość
3. Nieczystość
4. Zazdrość
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
6. Gniew
7. Lenistwo


Myślę, że pomogłem i liczę na naj ;)
4 5 4