Zad. 1
Rozwiąż równanie.
0,01x-1=0,1x-0,1

Zad. 2 (do niego jest załącznik)
Figury na rysunkach to trójkąt, trapez i równoległobok.Zapisz i rozwiąż odpowiednie równania.

Zad. 3
Zapisz i rozwiąż odpowiednie równania.
a) Liczba o 15 większa od x jest równa 70.
b) Liczba 87 jest 2 razy większa od liczby x.
c) Liczba 3 razy mniejsza od x jest równa 12.
d) Liczba o 5 większa od x i dwukrotność liczby x+1 są równe.

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-17T20:44:13+01:00
Zad 1

0,01x-1=0,1x-0,1
0,01x-01x=1-0,1
-0.09x=0.9/-0.09
x=-10

zad3
x=15=70
x*2=87
1/3x=12
2010-02-17T20:48:53+01:00
3
a x+15=70
b 87=2x
c 12=x/3
d x+5=x+1*2


to wiedziałam