Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T21:12:47+01:00
W ciągu najbliższych 40 lat spodziewane jest podwojenie zużycia energii na świecie.W chwili obecnej, 80% światowej energii jest wytwarzane w trakcie spalania paliw kopalnych, zanieczyszczając przy tym środowisko oraz powodując zmiany klimatyczne, lecz ich złoża powoli się wyczerpują.
Synteza jądrowa polega na łączeniu się dwóch jąder lekkich atomów (np. deuter lub tryt) w jedno jądro atomu cięższego oraz wolną cząstkę elementarną . Energia wydziela się na wskutek różnicy mas pomiędzy substratami i produktami reakcji. Reakcja nie wytwarza także odpadów promieniotwórczych. Problem polega na wytworzeniu odpowiedniej temperatury (nawet 350 mln stopni C).
Energia uzyskana z fuzji może być wykorzystana do: reaktorów jądrowych, paliwa jądrowego, broni jądrowej, medycyny,łodzi, samolotów oraz pojazdów kosmicznych o napędach atomowych, transportu jądrowego, produkcji wodoru, baterii elektrycznych, odsalania wody.
Zastosowań może być o wiele więcej, jednak dotychczas proces ten jest w fazie badań naukowych.