Odpowiedzi

2010-02-17T20:46:36+01:00
Argon
Argon jest bezbarwnym, pozbawionym zapachu gazem szlachetnym znajdującym szerokie zastosowanie w przemyśle do obróbki materiałów wrażliwych na działanie powietrza. Jest on najtańszym i najłatwiej dostępnym gazem szlachetnym.
Argon jest we Wszechświecie bardziej rozpowszechniony niż krzem - na 1000 atomów krzemu przypada 1500 atomów neonu. Na Ziemi ta proporcja wygląda inaczej - na taką samą ilość atomów krzemu przypada tylko 0.008 atomu argonu. Zawartość argonu w powietrzu wynosi 0.9325% objętościowych.
Niewielkie ilości argonu (podobnie jak helu) powstają ciągle na Ziemi w wyniku przemian promieniotwórczych. Powstaje on w wyniku rozpadu jąder izotopu potasu 4019K podczas emisji pozytonów .
Argon otrzymuje się przez destylację frakcyjną skroplonego powietrza.

Radon
Radon często towarzyszy złożom rud uranowych. Występuje także w niektórych źródłach mineralnych w bardzo niewielkich ilościach.
Odkryty został przez Fredricha Ernst Dorn‘a w Niemczech w 1900
Ze względu na bardzo małą zawartość radonu w powietrzu, jego krótki czas życia (czas połowicznego rozpadu najdłużej żyjącego izotopu wynosi niespełna 4 dni) i małe zapotrzebowanie na ten gaz - podstawowym źródłem tego pierwiastka jest izotop radu 226Ra (czas połowicznego rozpadu: 1599 lat)
6 1 6