Odpowiedzi

2010-02-18T12:03:53+01:00
Reduta Ordona jest poematem o charakterze opisowo- refleksyjnym.Napisany został przez Adama Mickiewicza po upadku powstania listopadowego.Wiersz ten został napisany na podstawie opowiadania adiutanta, przyjaciela poety- Stefana Garczyńskiego, który brał udział w powstaniu, w obronie jednego z fortów na warszawskiej Woli. Dowódcą oddziałów, które broniły tego fortu był Ordon. Na początku wiersza przedstawiony jest nam opis wojsk i oddziałów rosyjskich, które przygotowują się do natarcia na fort. Siła ich i wielkość jest bardzo duża i dominująca. Ludzie Ordona mieli tylko sześć dział.Walczą, ale Ordon wie, że nie da rady pokonać Moskali, czuje, że to koniec. Wtedy podejmuje decyzję, że wysadzi fort - poświęcając swe życie, ale nie odda się w ręce wroga.Wielu żołnierzy zginęło wtedy, ale dowódca przeżył i działał na emigracji. Autor w swym wierszu jednak uśmiercił Ordona, by tym samym oddać hołd tym, którzy polegli w bohaterskiej walce. Utwór ten jest wyrazem wielkiego patriotyzmu i chęci walki tych,dla których ojczyzna stała się największą wartością. Ich patriotyzm był tak wielki, że nie bali się oddać swego życia za wolną Polskę!!!!!!!
190 3 190