Odpowiedzi

2010-02-17T20:56:03+01:00
1. To znaczy, że kobieta powiedziała, że Maryja jest błogosławiona, lecz Jezus powiedział, że błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego.
2.Tu chodzi o to,że Jezus był kuszony przez diabła, a diabeł dawał mu różne zadania, by Jezus udowodnił, że jest Synem Bożym, ale Jezus się nie ugiął.
1 1 1
2010-02-17T21:04:17+01:00
Ewangelia wg. świętego Mateusza mówi nam o godnej postawie Jezusa gdy pościł.Szatan próbował go skusić mówiąc:Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem.Jezus zignorował pokusę szatana i tak następną, a dopiero po trzeciej próbie powiedział:Idź precz szatanie. I poszedł dalej...

W Ewangelii wg. Świętego Łukasza Jezus spotkał niewiastę, która go pobłogosławiła, ale on jej odrzekł:Błogosławieni są raczej Ci, którzy słuchają słowa Bożego i [go] przestrzegają.Mówi również tłumom, że Jonasz da ludowi znak.
2 3 2