Odpowiedzi

2010-02-17T21:01:01+01:00
Jest wiele gazów w naszym powietrzu:) .Najważniejszymi są Azot ma 78% Tlen21% Inee gazy1% to są tak zwane nasze wydechy+inne opary:).Sa też gazy:0 takie jak Hel ole nie występuje w przyrodzie w naszej przyrodzie jest dużo też:)oparów:) smoków:) takzwany zanieczyszczaja naszaą planete:) bez gazów bysmy nie zdolni do pracy:)
2010-02-17T21:14:48+01:00
Powietrze to mieszanina gazów tworząca atmosferę ziemską.Należą do nich:azot(78%), tlen(21%),gazy szlachetne(1%),dwutlenek węgla i para wodna.
Azot to bezbarwny gaz,bez zapachu i bez smaku,niepalny.Jego symbol chemiczny to N.
Tlen to również gaz,bezbarwny i bezwonny,podtrzymuje palenie,jest bardzo aktywny chemicznie.Jego symbol chemiczny to O.
Gazy szlachetne zaliczamy do nich(hel,neon,argon,krypton,ksenon,radon).Nie tworzą wiązań chemicznych.
2010-02-17T21:17:38+01:00
Powietrze to mieszanina, która składa się z różnych gazów. Tworzy ono atmosferę ziemską, która otacza kulę ziemską. Powietrze podlega ciągłym przemianom, może zmieniać swój skład chemiczny i fizyczny, ale mimo to niektóre składniki pozostają niezmienne. Zalicza się do nich tlen (21%), azot (78%) i 1% innych gazów (szlachetnych). Do gazów szlachetnych zaliczają się: argon, hel, neon, krypton i ksenon. Do stałych składników powietrza można zaliczyć również wodór i metan. Drugą grupę stanowią te elementy powietrza, które ulegają zmianom tj. woda (przybierająca postać pary wodnej), gazy przemysłowe (dwutlenek węgla, dwutlenek siarki) oraz tlenki azotu i związki organiczne i składniki mineralne.
Dla powietrza charakterystyczna jest temperatury wrzenia, wynosząca ok. -193 ºC oraz temperatura topnienia określana na -213ºC.

Pozdrawiam :)