Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-17T20:53:58+01:00
Prostokąt ten składa się z dwóch trojkątów prostokątnych.
Dlatego z twierdzenia Pitagorasa obliczymy nieznany nam bok
a² + (3√2)² =7²
a²+ 18=49
a²= 31
a = √31

P= ab=√31 * 3√2=3√62
9 3 9
2010-02-17T20:59:58+01:00
Trzeba obliczyć drugi bok z twierdzenia Pitagorasa:
3do potęgi 2 +xdo2 = 7 do 2

3 pierwiasków z 2 do potęgi2+xdo2 = 7 do 2
9 +2 + xdo 2 = 49
11+ x do2 = 49
x do2 = 49-11
x do 2 = 38
x= pierwiastek z 32
x= osiem pierwiastków z dwuch

p= 3 pierwiaski z 2 * 8 pierwiastków z 2 = 24 pierwiastki z 4
P= 24+2=26
odp Pole prostokąta to 26
3 5 3